10 Senarai syarikat pinjaman wang berlesen berdaftar KPKT

Posted on

Pinjaman wang berlesen adalah pinjaman yang diberikan oleh syarikat yang telah berdaftar dan mendapat lesen dari agensi kerajaan untuk menjalankan perniagaan. Syarikat pinjaman wang berlesen KPKT ini telah diberikan kebenaran oleh agensi kerajaan untuk menjalankan perniagaan dan telah menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepentingan mendapatkan pinjaman wang dari syarikat pinjaman wang yang berlesen adalah untuk melindungi hak pengguna dan mencegah penipuan atau tindakan yang merugikan pengguna. Syarikat pinjaman wang terikat dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, termasuk mematuhi kadar faedah yang ditetapkan dan menyediakan perjanjian pinjaman yang jelas dan mudah difahami.

Sekiranya anda memerlukan pinjaman wang, pastikan anda mencari syarikat pinjaman wang yang berlesen dan menghindari syarikat yang mempunyai reputasi yang buruk. Selalu baca terma dan syarat dengan teliti sebelum menandatangani perjanjian pinjaman dan pastikan bahawa anda memahami semua kos dan yuran yang terlibat.

Syarikat Pinjaman wang berlesen berdaftar KPKT
Syarikat Pinjaman wang berlesen berdaftar KPKT

semak syarikat pinjaman wang berlesen kpkt

Untuk memeriksa senarai syarikat pinjaman wang berlesen yang terdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, anda boleh mengakses laman web rasmi dan melihat senarai syarikat yang terdapat di sana.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa senarai syarikat pinjaman wang berlesen KPKT:

 1. Masuk ke laman web KPKT di https://www.kpkt.gov.my
 2. Klik pada menu “Pengguna & Pemaju”
 3. Pilih “Senarai Pemberi Pinjaman Berlesen”
 4. Anda akan dibawa ke halaman yang memaparkan senarai syarikat pinjaman yang terdaftar dengan KPKT.

Pastikan anda memilih syarikat pinjaman wang yang terdaftar dengan KPKT untuk memastikan bahawa syarikat tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Selain itu, pastikan juga anda memahami terma dan syarat pinjaman sebelum membuat keputusan dan pastikan bahawa anda mampu membayar semula pinjaman tersebut mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan.

Contoh Sarikat Pinjaman Berlesen

Di bawah ini adalah beberapa syarikat pinjaman wang yang telah berdaftar dengan KPKT dan KPK:

 1. AEON Credit Service (M) Berhad
 2. Bank Rakyat
 3. CIMB Bank
 4. RHB Bank
 5. Public Bank
 6. Maybank
 7. Agrobank
 8. Bank Simpanan Nasional
 9. Alliance Bank Malaysia Berhad
 10. Hong Leong Bank

Senarai ini bukanlah senarai yang lengkap, dan anda boleh mencari maklumat lanjut tentang syarikat-syarikat pinjaman wang yang berdaftar di laman web KPKT atau KPK.

Saya ingin menekankan bahawa sebelum memilih syarikat pinjaman wang, anda perlu melakukan penyelidikan dan memahami terma dan syarat yang ditetapkan oleh syarikat tersebut. Pastikan bahawa anda memahami jumlah bayaran balik, caj faedah, serta sebarang yuran dan caj tambahan yang terlibat dalam pinjaman tersebut.